Prosjektstyringsverktøy - PSV (avsluttes i løpet av 2017)

Tjenesten avsluttes i løpet av 2017. Prosjektmodul i UBW (Agresso) er anskaffet og rulles ut som alternativt system til UH-virksomhetene i løpet av 2017.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Prosjektstyringsverktøy kan benyttes av universitets- og høyskoler, og er spesielt egnet for dem som har etablerte regler og rutiner for prosjektstyring.Typiske brukergrupper av tjenesten er prosjektledere og saksbehandlere innen økonomi og administrasjon.
Forutsetninger: 

Tjenesten avsluttes i løpet av 2016. Prosjektmodul i UBW (Agresso) er anskaffet og rulles ut som alternativt system til UH-virksomhetene i løpet av 2016.

Status description: 
Tjenesten er under utfasing . Den er fortsatt i produksjon. Tjenesten kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og kritikalitet. Sluttdato for tilgjengelighet er definert. Det skal finnes brukerveiledning, dvs. dokumentasjon og evt. brukerstøtte.
Varighet: 
til Fredag, juni 30, 2017 - 10:24
Beskrivelse av tjenesten: 

Prosjektstyringserktøyet er integrert med UNINETTs økonomisystem, og gjør det enklere å starte, følge opp, avslutte og rapportere fra prosjekter. Kunden deltar i nettverk for prosjektstyring i universitets- og høgskolesektoren. Nettverket bidrar til at tjenesten utvikler seg etter sektorens behov, spesielt med tanke på integrasjon med andre økonomiske og administrative systemer. 

Tjenesten gir universiteter og høgskoler et verktøy for kontroll i prosjektgjennomføringen. Prosjektstyringsverktøyet, Artemis 7, gir brukere mulighet til å:

  • opprette nye prosjekter.
  • følge opp prosjekter.
  • avslutte prosjekter i henhold til den respektive virksomhetens rutiner og prosesser.
  • gi regnskapsavdelingen, økonomimedarbeidere og linjeledere mulighet til å ta ut rapporter på prosjekt- og porteføljenivå.

Det valgte prosjektstyringsverktøyetverktøyet, Artemis 7, er integrert til økonomisystemet som leveres av UNINETT, noe som gir kunden detaljert regnskapsinformasjon om prosjekter og prosjektportefølje. Det foregår ingen økonomitransaksjoner i prosjektstyringsverktøyet; det gjøres i økonomisystemet. Tjenesten er webbasert, og det eneste som kreves av brukerens datamaskin er at den har en nettleser med støtte for java, samt tilgang til Internett. Prosjektstyringsverktøyet tilbyr Feide-innlogging, men har alternativer dersom institusjonen ikke har Feide tilgjengelig for sine ansatte.

Kostnad: 

Kostnad for anskaffelse av prosjektstyringsverktøyet er avhengig av størrelsen på universitetet eller høgskolen. Tjenesten følger UNINETTs betalingsmodell. Ta kontakt med tjenesteansvarlig for mer informasjon.

Organisering av tjenesten: 

UNINETT er kundekoordinator for tjenesten.

Metier AS er leverandør av tjenesten.

Virksomhetene som benytter tjenesten har inngått avtale med UNINETT om avrop på rammeavtale mellom systemleverandøren Metier AS og UNINETT. Rammeavtalen ble inngått i mai 2008 og har en varighet på fem år (mai 2016).

Kontaktinformasjon: