Fagsamlinger 2.juni

09:30 - 10:00

Registrering og kaffe for de som starter klokka 10.00

Sted: MH, ved auditoriene U6

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 09:30
10:00 - 17:00

Heldagssamling: Digitalt læringsmiljø

 • Tid: Heldagssamling 10.00-17.00
 • Sted: UiT, MH.U6.A2AUD2
 • Ansvarlig for samlingen: Thorleif Hallén, UNINETT
 • Pris pr. deltaker: 600,- eks mva.
 • Det serveres lunsj for alle deltakere

 

Agenda:
UNINETT eCampus retter i 2015 blikket mot "det digitale læringsmiljø" som helhet

Med "digitalt læringsmiljø" mener vi alle digitale verktøy og systemer som studenter, forelesere og administratorer forholder seg til i sin arbeidshverdag.

En arbeidsgruppe med representanter fra UHsektoren jobber med å beskrive denne helheten  i en eller flere fagspesifikasjoner (UFS).  På denne fagsamlingen vil vi presentere status for arbeidet, hva man har funnet og diskutere videre framdrift.

Andre poster på programmet:

 • status for UNINETT eCampus program og -tjenester
 • prosjekt UNINETT eCampus Opptak
 • prosjekt UNINETT eCampus Samhandling
Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 10:00
10:00 - 18:00

Heldagssamling: Verktøy

 • Tid: Heldagssamling 10.00-17.00
 • Sted: UiT,MH.U6.A2AUD3
 • Ansvarlig for samlingen: Frode Indseth, UNINETT
 • Programansvarlig: Arne Øslebø, UNINETT
 • Pris pr. deltaker: 600,- eks mva.
 • Det serveres lunsj for alle deltakere

Program:

     10:00-10:10 : Velkommen

     10:10-11:00 : Introduksjon til Logganalyse (LaaS) - bruk og fordeler

     11:00-11:30 : Erfaringer med logganalyse (Laas) v/HiOA

     11:30-12:00 : Nyheter og planer for målepålene

     12:00-13:00 : Lunsj

     13:00-13:30 : NAV Demo - Demo av nye funksjoner i NAV

     13:30-14:00 : NAV/VK roadmap - Videre planer for NAV og verktøykasse

     14:00-14:30 : Slik bruker jeg NAV v/UiT

     14:30-15:00 : Zabbix - erfaringer fra UNINETTs driftssenter

     15:00-15:30 : Pause

     15:30-16:00 : Wifi-mp - overvåking av kvalitet på wifi-nettverk : presentasjon fra brukere

     16:00-17:30 : Praktisk dypdykk i  Logganalyse (LaaS)

     17:30-18:00 : Diskusjon

Vi tar gjerne imot spørsmål eller innspill vedrørende programmet. Innspill sendes til programansvarlig, Arne Øslebø

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 10:00
10:00 - 17:00

Heldagssamling: Digital eksamen

 • Ansvarlig for samlingen: Freddy Barstad, UNINETT
 • Tid: Heldagssamling 10.00-17.00
 • Sted: UiT;MH U6.A1AUD1
 • Pris pr. deltaker: 600,- eks mva.
 • Lunsj er inkludert

(Til hovedsiden for digital eksamen)

Som del av UNINETT-konferansen 2015 inviterer Nasjonalt prosjekt for digital eksamen til heldags erfaringssamling. Fokus ligger på IT-faglige utfordringer knyttet til digitalisering av eksamen. Formålet med samlingen er å tilrettelegge for erfaringsutveksling slik at de som jobber i lokale prosjekter og på ulike institusjoner får anledning til å dele og diskutere felles utfordringer.

Program

 • 10:00-10:30 Status & innledning
 • 10:30-10:50 Infrastruktur (UFS145)
 • 10:50-11:30 Klienter(UFS147)
 • 11:30-12:00 Logging & overvåkning
 • 12:00-13:00 LUNSJ
 • 13:00-14:30 Arkitektur(UFS148)
 • 14:30-15:00 PAUSE
 • 15:00-15:20 Integrasjoner og standarder (UFS146)
 • 15:20-15:40 Risiko og sårbarhetsanalyser
 • 15:40-16:00 Input til kravspesifikasjoner
 • 16:00-16:15 PAUSE
 • 16:15-17:00 Videre arbeid

Målgruppe
IT-ledere, prosjektledere, rådgivere, IT-prosjektledere, IT-sikkerhetsansvarlige, IT-arkitekter, IT-personell og andre som har ansvar for teknisk støtte

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 10:00
12:00 - 13:00

Lunsj for alle på heldagssamling

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 12:00
12:30 - 13:00

Registrering og kaffe for halvdagssamling UH-sky

Sted: UiT, MH, ved auditoriene U6

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 12:30
13:00 - 17:00

Halvdagssamling: UH-sky; UH-intern IaaS

 • Tid: Halvdagssamling 13.00-17.00
 • Sted: UiT, MH.U6.A4AUD4
 • Ansvarlig for samlingen: Kristin Selvaag, UNINETT
 • Pris pr. deltaker: 350,- eks. mva

 

Program:

13:00 – 13:20 Velkommen, introduksjon Kristin Selvaag,
UH-sky
13:20 – 14:00

Infrastrukturtjenester fra IPnett
IPnett vant i fjor NORDUnets anbudskonkurranse for infrastrukturtjenester. UNINETT vil gi en kort status for arbeidet med tilgjengeliggjøring i Norge. IPnett vil gå gjennom tjenestene med informasjon, priser og demonstrasjoner.

Lenke til Morten Knutsens presentasjon

Morten Knutsen, UNINETT,
Martin Millnert, IPnett
14:00 – 14:15 Pause  
14:15 – 14:35 Sikkerhet og jus i skyen Tommy Tranvik, UiO
14:35 – 14:55 Norsk UH-sektor og økosystemer for identitet og integrasjoner i skyen. 
Med informasjon om Connect og Feide.
Andreas Åkre Solberg, UNINETT
14:55 – 15:15

Felles europeiske skytjenester
Status og framdrift for skyaktiviteten i det europeiske GÉANT-prosjektet.

Lars Fuglevaag, GÉANT SA7
15:15 – 15:30 Pause  
15:30 – 16:10 Felles løsning for Skype i UH-sektoren Jardar Leira, UNINETT
16:10 – 17:00

UH IaaS: Selvbetjent infrastruktur for UH-sektoren

UH IaaS har utviklet grunnlaget for en tjeneste som vil gi sektoren selvbetjent, internt kontrollert - og samtidig felles - infrastruktur. Hva innebærer dette og hvordan kan vi ta vare på mulighetene vi nå har?

Lenke til Jan Ivar Beddaris presentasjon

Jan Ivar Beddari og Tor Lædre, UH IaaS

 

Tid: 
Tirsdag, juni 2, 2015 - 13:00
Vekt: 
-10