Satsingsområde: Data

Data er ett av tre gjeldende satsingsområder for UNINETT, som beskrevet i rullerende handlingsplan. Se også oversikt over UNINETTs tjenester innenfor støtte til forskning og undervisning.

Vi skal i samarbeid med dataeierne legge til rette for en håndtering av data i norsk universitets- og høgskolesektor som muliggjør forskning og undervisning i verdensklasse.

  • Vi skal bidra til en informasjonsarkitektur i norsk UH-sektor med gode datamodeller og integrasjoner som sikrer god dataflyt i sektoren.
  • Vi skal sørge for god tilgjengelighet til data gjennom å satse på mobilitet, påloggingsløsninger og løsninger for deling, flerbruk og gjenbruk av data.
  • Vi skal fremme en databehandling i sektoren som ivaretar behov for migrasjon, sikkerhet og personvern, samt gode tjenester og løsninger for analyse, lagring og back-up av data.