Satsingsområde: Sikkerhet

Sikkerhet er ett av tre gjeldende satsingsområder for UNINETT, som beskrevet i rullerende handlingsplan.

Vi skal bidra til tilfredsstillende IKT-sikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

  • Vi skal satse på operativ sikkerhet gjennom en nasjonal sektorCERT i kombinasjon med lokale responsteam, nettovervåking og utvikling og implementering av verktøy.
  • Vi skal drive holdningsskapende arbeid i form av informasjon og kampanjer, samt praktisk støtte til etablering og oppfølging av virksomhetenes ledelsessystem for informasjonssikkerhet.
  • Vi skal sikre tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet for data og personopplysninger gjennom databehandleravtaler, kvalitetssikring av tjenester og drift, samt gjennomføring og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser.

Se også eget nettsted for sikkerhet: www.uninett.no/infosikkerhet