Satsingsområde: Sky

Sky er ett av tre satsingsområder i UNINETT, som beskrevet i rullerende handlingsplan.

Vi skal bidra til at norsk universitets- og høgskolesektor kan ta ut gevinster av skyteknologi og skytjenester gjennom å utforske og anvende teknologien og tjenestene, samt etablere sikre, skybaserte løsninger og tjenester for sektoren.

  • Vi skal hjelpe sektoren ut i skyen gjennom å tenke sky først. Vi skal etablere, utvikle og bruke kapasitet og kompetanse i UNINETT og UH-sektoren innenfor skybaserte løsninger og tjenester og tilhørende teknologi- og kompetanseområder, blant annet innenfor jus og sikkerhet.
  • Vi skal understøtte et variert behov for skybasert infrastruktur i sektoren, og knytte det sammen med en mellomvareplattform som imøtegår sektorens forventinger til samspill mellom tjenester.
  • Vi skal etablere en skymegler og et system for kompetent utvikling, forvaltning og formidling av en portefølje av brukerorienterte, skybaserte tjenester for og i UH-sektoren.

 Se eget nettsted for UH-sky og skytjenester: www.uninett.no/sky