NORDUnet

NORDUnet er et samarbeid mellom forskningsnettene i de 5 nordiske landene Norge (Uninett), Sverige (SUNET), Danmark (DeIC), Finland (Funet) og Island (RHnet). Selskapet binder sammen de 5 forskningsnettene, og er knutepunktet mellom Norden og resten av verden.

I fellesskap driver de nordiske forskningsnettene og NORDUnet en eInfrastruktur for forskning og utdanning i internasjonal toppklasse. NORDUnet-samarbeidet gir de nordiske akademiske nettene mer kostnadseffektive internasjonale løsninger enn om hvert land skulle operert på egenhånd, samtidig som det gir de nordiske land tung innflytelse når det gjelder utforming av internasjonal nett-topologi og valg av tekniske løsninger.

Tjenester

NORDUnet tilbyr nett-tjenester utelukkende basert på Internettprotokollene over en kombinasjon av leide linjer og Internettjenester levert av internasjonale operatører. I tillegg til basis Internettjenester driver NORDUnet en DNS rot-tjener, informasjonstjenester og tilbyr NetNews og MBONE-tilknytning til de nasjonale nettene. NORDUnet koordinerer også de nasjonale nettenes CERT-aktiviteter (Computer Emergency Response Team), og er Nordens representant mot GÉANT3 og DANTE.

Historikk

NORDUnet er resultatet av et nordisk samarbeid finansiert av Nordisk Ministerråd på midten av 1980-tallet. Et operativt NORDUnet-samarbeid ble formalisert i 1989, og fra 1995 omgjort til et dansk aksjeselskap.

Nettkart

Mer informasjon:

 

Kontakt: