NORDUnet-konferansen viktig møteplass for nordisk samarbeid

- Det er mye å hente på internasjonalt samarbeid, og Norden er en særlig interessant arena for oss i Uninett. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island har mange kulturelle likheter,  og måten forskning og høyere utdanning er organisert på, er relativt sammenlignbar. Dette drar vi nytte av i forskningsnettsammenheng. Vi ser tydelige felles synergier ved å gjenbruke nasjonal digital infrastruktur på nordisk nivå. Det sier avdelingsdirektør Vidar Faltinsen i Uninett.

- NORDUnet-konferansen er en viktig arena som vi alltid deltar på , så også i år.  - Flere ansatte i Uninett holdt foredrag, og vi ser stor nytteverdi av å høre presentasjoner fra andre land og å stifte nye bekjentskaper. Slike nasjonale og internasjonale konferanser og samlinger gir grobunn for samarbeid og tjenester nasjonalt og internasjonalt, sier Faltinsen.
 

Se opptak av presentasjoner her