NORDUnet Technical Workshop 2015 i september

Årets NORDUnet Technical Workshop (NTW) arrangeres 15. – 17. september ved Radisson Park Inn, Kastrup.

NTW arrangeres hvert annet år, i motsatte år av NORDUnet-konferansen og består av samlinger og workshops for ulike nordiske samarbeidsgrupper, plenumssesjoner, lyntaler og felles middag. Ved årets NTW kan du velge mellom fire parallelle spor på to av dagene, innenfor emner som skytjenester, sikkerhet, nettverk, identitet og tjenestemarkedsføring. Flere av sesjonene ledes av UNINETT-representanter, det gjelder blant annet tjenestemarkedsføring, optiske nettverk og trådløst. 

For program og påmelding, se www.ntw2015.net.