Norsk LMS-dag

Egen norsk Canvasdag

- Mange kjenner hverandre fra før, fra tidligere arbeid med LMS på institusjonene, men etter en sommer med intens jobbing og ikke minst samarbeid, var det på høy tid at vi møttes ansikt til ansikt, forteller Vegard Moen som er tjenesteansvarlig for LMS hos UNINETT. Her får vi en god anledning til å møte Instructure, som leverer Canvas og ikke minst utvekslet erfaringer.

Ekspressfart

Vanligvis har man litt bedre tid når man skal ta i bruk et nytt LMS, men på grunn av at mange satt på utgående kontrakter, har innføring av Canvas skjedd fort. –Det var noen netter med dårlig søvn i sommer, men jeg er utrolig imponert av viljen til å dele og hjelpe hverandre. De som har kommet lengst har ikke bare delt sine erfaringer, de har også aktivt gått inn og hjulpet andre institusjoner med både integrasjoner og oppsett.

Naturlig å hjelpe

Dugnadsånden lever i høyeste grad i UH-sektoren. Canisius Habyarimana jobber på Høgskolen i Oslo og Akershus. –For meg er det helt naturlig å hjelpe andre. Hvis jeg var i den situasjonen hadde jeg satt pris på at andre gjorde det for meg. Vegard har vært viktig for oss her, han har skapt møteplasser og grupper hvor det er naturlig å dele erfaringer og hjelpe.

Lars Vemund Solerød fra NMBU og Canisius Habyarimana fra HiOA.

Folk ser muligheter

-Situasjonen vi er i nå er ganske unik. Tidligere var det to store LMSer i Norge, mens vi nå ser at de aller fleste har valgt Canvas. I tillegg til de tradisjonelle fordelene med å være mange, som for eksempel billigere pis på innkjøp, vil det også åpne opp for deling på en helt ny måte. Aasmund Kvamma fra Høgskulen på Vestlandet –Jeg har allerede hatt brukere som har sett muligheten ved å ha samme system. Flere har allerede uttalt at det nå blir mye lettere å samarbeide og ikke minst dele på tvers av institusjoner.

”Lets do that!”

Mitch McFarlane som er COO hos Instructure åpnet dagen før Jared Stein, visepresident for produktutvikling tok over, og et av innspillene vakte såpass stor interesse at han utbrøt ”I like that, lets do that”.

-For oss har det vært nyttig å møte leverandøren ansikt til ansikt forteller Lars Vemund Solerød fra NMBU. Det fører til at vi ligger litt lengre fremme i pannebrasken, og det skal man ikke undervurdere.

Jared Stein - VP Product Strategi

Papirtiger i live

- Gevinstrealisering er ofte et ord som blir brukt i starten av slike prosjekt. På grunn av farten her har vi nesten ikke hatt tid til å se på dette før nå, sier Vegard Moen. Det klart at det ligger store muligheter her, siden så mange er på samme system. Dagen i dag har vært svært nyttig for oss. Vi har fått mange gode innspill på hvordan vi skal samarbeide videre, og ikke på hvilke områder vi bør se på.

Og jobben vår videre bør være å sørge for at papirtigeren kommer til live.