NorStore Research Data Management training seminar

UNINETT Sigma2 inviterer norske forskere til opplæringsseminar om forvaltning av forskningsdata i Trondheim tirsdag 26. mai 2015.

Mange forskningsprosjekter produserer digitale datasett som grunnlag for sine funn. Disse datasettene må administreres underveis I prosjektet. Etter at prosjektet er ferdig og funnene publisert, ser stadig flere forskere verdien av å beholde datasettene for framtidig bruk. NorStore er etablert for å tilby et felles sett av tjenester for dataforvaltning som dekker hele livssyklusen til forskningsdata.

Hensikten med seminaret er å informere forskere om hvilke tjenester som er tilgjengelige gjennom NorStore. Det dekker de viktigste utfordringene ved forvaltning av forskningsdata, og dekker bruken av eksisterende tjenester og informasjon om kommende tjenester.