Ny kontoplan 2013

Her er informasjon om ny kontoplan fra 01.01.2013. Den nye kontoplanen og en veiledning i implementering av den i Agresso er lagt inn som vedlegg.

NYTT!

16.01. Ny utgave av indivdualiseringsarket er lagt ut

03.01.2013: Ny utgave av kontoplanen er lagt ut

18.12. Ny utgave av Kontoplanveiledningen er lagt ut (en mindre endring i kap. 4.1 om periodiseringskonto)

14.12. Ny utgave av kontoplanen (121212) og individualiseringsarket er lagt ut

04.12. Ny utgave av Kontoplanveledningen er lagt ut (endringer i kap. 6.2 og 6.3 om anlegg)

15.11. Ny utgave av Individualiserings-regnearket er lagt ut

12.11. Ny utgave av kontoplanen med og uten merking er publisert

06.11.   Hele Kontoplanveiledningen er ferdigstilt og vedlagt.  

Kunnskapsdepartementet har i juni 2012 publisert en ny føringskontoplan som er anbefalt og som skal gjelde fra 01.01.2013. I vår sektor har det vært utnevnt en arbeidsgruppe som har medvirket til den detaljerte utformingen på 4-siffer nivå. Denne kontoplangruppa har jobbet videre med KDs publiserte kontoplan for å rette opp en del kontobetegnelser, samt foreslå kontokoder i 9-serien. På denne siden finnes kontoplanen slik sektorens kontoplangruppe har sluttbehandlet den i sitt møte 21.08.2012. Kontoplangruppa anbefaler at denne benyttes som grunnlag for å implementere i Agresso gjeldende fra 01.01.2013.

Kontoplangruppa har vært sammensatt av folk fra lønn/personal og økonomi, samt med UNINETT som rådgiver på systemmessige konsekvenser.

Kontoplangruppa har bestått av:

  • Kjetil Hellang, UiA (leder)
  • Berit Mathisen, HiOA
  • Kari Buer, HiØ
  • Grete Rødal, HiMolde
  • Alf Jøssang, NHH
  • Britt Kjørholt, HiT
  • Alf Strand, UiS
  • Ragnhild Ludvigsen, UiA
  • Laila Torp, HiST/UNINETT
  • Terje Aandalen, UNINETT

Gruppa har utarbeidet en veiledning i hvordan kontoplanen kan/bør implementeres i Agresso. Den er vedlagt.

DFØ har laget en side der man finner Statens standard grunnkontoramme på 3-siffer nivå, samt en veiledning i denne. Disse dokumentene kan man finne her: http://www.dfo.no/no/Forvaltning/Standard-kontoplan/

Kontoplangruppa har også etablert et verktøy for å lage individuelle kontoplaner. Det er vedlagt her som et Excel-basert ark med makroer. Regnearket skal være tilnærmet selvinstruerende, men hovedideen er at man kan lage individuelt tilpassede kontoplaner for flere deler av virksomheten. Regnskapskontoret trenger kanskje nesten alle konti, mens postmannen trenger kanskje bare porto og frakt? For avanserte brukere er det også mulig å legge til egne kolonner (for eksempel  mvakoder eller formålskoder). Det vil bli gitt en enkel opplæring i regnearket på seminaret om den nye kontoplanen 17. oktober 2012. Husk at du må tillate bruk av makroer under sikkerhetsinnstillinger for at regnearket skal virke.

Kontakt: