Ny viktig nettforbindelse på 100 Gbit/s mellom Trondheim og Tromsø

For å kunne dele og lagre forskningsdata, samt samarbeide med kollegaer i inn- og utland, er forskere avhengig av nett med høy kapasitet.

Derfor etablerte Uninett den 11. juni en ny forbindelse på hele 100 Gbit/s mellom Trondheim og Tromsø. Det innebærer at forskningsnettet nå har to traseer mellom byene. Den nye forbindelsen går via Harstad, og den andre går via Narvik.

Nettforbindelsen mellom mellom Trondheim og Tromsø er spesielt viktig ettersom den nasjonale e-infrastrukturen for lagring av forskningsdata (Nird) er lokalisert i disse to byene.

At man nå har to ulike veier mellom Trondheim og Tromsø er også et tiltak mot potensielle flaskehalser. Uten den nye traseen ville trafikken måtte gått via 10 Gbit/s-forbindelser ved et eventuelt brudd.

NY NETTFORBINDELSE: Den nye forbindelsen mellom Trondheim og Tromsø går via Harstad.