Ny økonomidirektør i Uninett AS

Tor Magne Stinussen (40) er ansatt som økonomidirektør i Uninett AS. Stinussen kommer fra stillingen som regiondirektør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Han har tidligere hatt flere ledende posisjoner i konsulentselskapet PwC.

- Som kunnskaps-Norges IKT-infrastrukturselskap står Uninett AS overfor større investeringer for å etablere nødvendige tjenester på nasjonalt nivå. Digital infrastruktur har stor betydning for kvalitet og tempo i digitaliseringen av forskning og høyere utdanning, og god økonomisk styring er et suksesskriterium. Jeg er svært glad for å få Tor Magne Stinussen med på laget som vår økonomidirektør. Jeg føler meg trygg på at han med sin bakgrunn vil bli et verdifullt medlem av vår ledergruppe, og bringe verdifull kompetanse inn i videreutvikling av selskapet. Det sier Uninetts administrerende direktør Tom Are Røtting.


- Uninett AS er et spennende selskap med et meget viktig samfunnsoppdrag. Dette har ikke minst manifestert seg under nåværende pandemi, der verdien av IKT-infrastruktur innenfor forskning og høyere utdanning har blitt tydeligere enn noen gang. Jeg gleder meg til å starte i jobben, og tror min utdanning og arbeidserfaring har gitt meg en god plattform å bygge videre på i mitt arbeid for Uninetts kommende utvikling. Det sier Tor Magne Stinussen.

Tor Magne Stinussen starter som Uninetts økonomidirektør 10. august 2020.