Ny samfunnsrolle og ny organisering for UNINETT

Det opprettes nå tre forvaltningsorganer under Kunnskapsdepartementet: Et forvaltningsorgan for tjenester, et forvaltningsorgan for tilsyn, kontroll og andre myndighetsoppgaver, og et forvaltningsorgan for kvalitetsutvikling i form av tilskudds- og programforvaltning

Se pressemelding og presentasjon fra Kunnskapsdeptartementet

Ceres, Bibsys og deler av UNINETT slås sammen
Den delen av dagens UNINETT som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et statlig eiet aksjeselskap, som i dag. Tjenester skal fra og med 1. januar 2018 planlegges, organiseres og forvaltes av et nytt forvaltningsorgan bestående av dagens Ceres, Bibsys og deler av dagens UNINETT. Her blir altså tre organisasjoner sammenslått. Det nyetablerte forvaltningsorganet skal ha hovedkontor i Trondheim og vil eie UNINETT AS.

Nytt hovedkontor i Trondheim
- Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte deler av UNINETT. Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høgskoler. Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i én virksomhet, sa Røe Isaksen i sin presentasjon 15. juni

Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

Forvaltningsorganet skal ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT- arkitektur og tjenester for UH-sektoren. Navn og organiseringsdetaljer er ikke avklart. Et hovedprosjekt og flere delprosjekter nedsatt av Kunnskapsdepartementet skal avklare videre detaljer for den nye organiseringen.

UNINETT kommer tilbake med nærmere informasjon underveis i prosessen.

Se også følgende nyhetssak fra 19. juni 2017: : Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT