Ny strategi for Uninett Sigma2

Visjonen: Å maksimere effekten og avkastningen av vitenskapelig forskning gjennom å tilby en bærekraftig, forutsigbar og kostnadseffektiv e-infrastruktur.

Styret i Uninetts datterselskap, Uninett Sigma2, vedtok i september ny strategi for selskapet.

Strategien trekker frem tre områder som selskapet må fokusere på for å kunne realisere visjonen:

  1. Tilby avanserte beregnings- og datatjenester i tråd med brukernes behov.
  2. Tilrettelegge for internasjonale forskningstjenester, skybaserte ressurser og felleskomponenter. 
  3. Kombinere Sigma2-infrastruktur med kapabilitet og kompetanse hos partnerinstitusjoner for å oppnå kostnadseffektive forskningstjenester.

Les mer om Sigma2s nye strategi her