Ny superdatamaskin til forskere i Norge

Superdatamaskinen skal installeres ved UiT Norges arktiske universitet innen utgangen av 2016 og vil bli tilgjengelig for forskere i april 2017.

Hvorfor ny superdatamaskin?

Moderne forskning genererer store mengder data og krever svært stor regne- og lagringskapasitet. Det er viktig for norske forskere å ha tilgang til elektronisk infrastruktur på høyt internasjonalt nivå for å være konkurransedyktige, og en rekke forskningsmiljøer vil ha stor nytte av regnekraften til det nye systemet. Superdatamaskinen er av spesiell betydning for forskning som krever omfattende beregninger eller generer store mengder data, for eksempel bioinformatikk, materialvitenskap, medisin, kjemi, fysikk, klimaforskning, energiforsking, astrofysikk og lingvistikk.

For tiden består den nasjonale e-infrastrukturen for universitets- og høyskolesektoren av fire regneanlegg, fysisk plassert ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette nye anlegget erstatter to av de eksisterende anleggene, henholdsvis Hexagon i Bergen og Vilje i Trondheim. De to andre gamle anleggene planlegges erstattet av et nytt nasjonalt regneanlegg i 2018.

Grønn profil

Et viktig aspekt ved denne installasjonen er varmegjenvinning. Den nye superdatamaskinen har mulighet for energigjenvinning der størsteparten av energien som benyttes til beregninger gjenvinnes som varmt vann som kan utnyttes til oppvarming av bygningsmassen på universitetscampus i Tromsø.

Den nye superdatamaskinen/tekniske spesifikasjoner

Den nye superdatamaskinen har en regnekapasitet på totalt til sammen ca. 260 millioner CPU-timer årlig med 1.1 Petaflop per sekund som maksimal teoretisk ytelse. Forventet levetid for den nye maskinen er fire år, fram til 2021.

Hovedkomponenter:

 • 948 Lenovo NextScale nx360 vannkjølte servere.
 • 1896 Intel 16 kjerner 2,10 GHz E5-2683v4 prosessorer.
 • 16 NVIDIA K80 akseleratorer.
 • 100 Gbps Mellanox EDR høyhastighetsnettverk.
 • 2,45 PetaByte Data Direct Network SFA14KE sentralt Lustre-basert lagringssystem.

Nøkkeltall (cirka):

 • Prosessorkjerner: 30,000.
 • Internminne: 70 terabyte.
 • Intern disk: 150 terabyte.
 • Sentral disk: 2,45 petabyte.
 • Teoretisk ytelse (Rpeak): 1,1 petaflop/s.
 • Årlig teoretisk energigjenvinningsevne: 2,5 mill KWh. (290 kW x 24 x365)
 • Fysiske mål: 18 kabinetter (10 meter).

Kontaktinformasjon:

 • Gunnar Bøe, daglig leder UNINETT Sigma2, tlf.: 911 87 850
 • UNINETT Sigma2

En fornøyd Svenn Hansen fra SERIT IT (til venstre)og daglig leder i UNINETT Sigma2, Gunnar Bøe etter untertegning av avtalen.