Overgang til ny telefonileverandør for UH-sektoren

Telenor er pr. august 2014 valgt som primær leverandør for telefonitjenester til norsk UH-sektor innenfor følgende tre leveranseområder:

 1. Mobiltelefoni og mobilt bredbånd
 2. Fasttelefoni gjennom Sanntid tale
 3. Fasttelefoni med direkte leveranse til egen organisasjon

(Klikk her for merkantil informasjon om gjeldende rammeavtale for telefoni)

Overgangen mellom leveranser fra TDC til Telenor vil få noen praktiske konsekvenser. Her er nærmere informasjon om dette.

 1. Mobiltelefoni og mobilt bredbånd
 • Nye SIM-kort – Alle mobiltelefoner med TDC-abonnement må få nytt SIM-kort. Dette bestilles av den enkelte institusjon direkte hos Telenor.
 • Dekning på alle mobilteknologier skal være identisk med TDC da TDC benyttet Telenor sitt nett som infrastruktur. http://www.telenor.no/bedrift/dekning.jsp
 • Datatrafikken i Telenor sin infrastruktur vil nå gå via Telenor og ikke via TDC. Enkelte brukere vil kunne merke en positiv effekt av dette. Merk: Telenor har ratebegrensninger fra 6Mbps til 40Mbps knyttet opp mot type abonnement.

 

 1. Fasttelefoni gjennom UNINETT Sanntid
 • Tilknytningen er sentralisert hos UNINETT slik at det ikke vil være behov for noen endringer i lokale telefonsentraler.
 • I en overgangsperiode vil vi ha forbindelse med både TDC og Telenor.
 • Alle institusjoner må portere sine nummer over til Telenor. På grunn av begrensninger definert av Post- og Teletilsynet, er det et absolutt tak på portering som er 15.000 nummer pr. operatør pr. dag. Dette gjør at vi vil portere noen institusjoner pr. gang fremfor alle på en gang. Porteringer vil bli en prosess i samarbeid mellom den enkelte institusjon, UNINETT og Telenor hvor overgangen planlegges og kvaliteten på leveransen testes. UNINETT vil utføre de nødvendige tekniske justeringer.
 • Skulle det være noen særskilte ønsker om porteringstidspunkt, send en e-post til sanntid-saker@uninett.no. Vi vil ellers ta kontakt når vi er klare fra vår side.

 

 1. Fasttelefoni med direkte leveranse til egen organisasjon
 • Lokalt tilknytning til egen telefonsentral må endres til forbindelse fra Telenor.
 • Portering avtales direkte mellom institusjonen og Telenor. For de institusjoner som ikke gjør teknisk vedlikehold selv, må det i noen tilfeller også bestilles tekniker for lokal konfigurasjon.

 

Kontakinformasjon:

 

Kontakt: