Nye oppgraderinger av forskningsnettet

UNINETT forsterker nettkapasiteten mellom flere norske byer.

Oslo – Trondheim – Bergen

En av hovedsløyfene på stamnettet har nå fått betraktelig større kapasitet i løpet av den siste måneden.

– Fra februar til slutten av mars har vi utvidet kapasiteten mellom to nodepunkt både innad i Trondheim og innad i Oslo fra 10Gbit/s til 100Gbit/s. I fjor tok vi for oss linjen mellom Bergen og Oslo, og nå nylig ble strekningen mellom Trondheim og Bergen oppgradert. Det samme gjelder også for de to nodepunkt i Bergen, forteller Frode Storvik, fagansvarlig for Stamnettet

Oppgraderingen på en av de store ringstrukturene i forskningnettet mellom Trondheim – Bergen – Oslo fra 10Gbit/s til 100Gbit/s er dermed fullført.

Høy kapasitet og redundans

UNINETTs mål er å levere det beste nettet til norsk forskning og høyere utdanning. Det innebærer fysiske oppgraderinger for å sikre kapasitet og oppetid i nettet.

– En tommelfingerregel vi forholder oss til er at nettet alltid skal ha 60 prosent overkapasitet. Det kommer av at vi skal ha mulighet til å omdirigere trafikk uten at det skaper en flaskehals for annen trafikk.

I tillegg til overkapasitet er nettets infrastruktur organisert i ringformasjoner. Dette kalles redundans, som i denne sammenheng betyr å bygge ut alternative ruter for nettrafikken. Dersom en kabel eller en ruter av ulike grunner går ned, må trafikken ha en tilgjengelig og operativ omkjøringsvei. Dette gir økt driftsikkerhet og oppetid.

– Når vi oppgraderer kapasiteten i en linje, er det vel og bra, men en oppgradering av en hel ring reduserer sjansen betydelig for å miste nettforbindelsen hvis enkelte samband skulle falle ut.

Teksten fortsetter under bildet.

Forsterker nordover

Den andre store oppgraderingen på forskningsnettet er utbygging av kapasiteten i Nord-Norge.

– Vi styrker rett og slett all infrastruktur nordover. Melkeruteforbindelsene lang kysten fra Trondheim til Narvik blir oppgradert fra 1Gbit/s til 10Gbit/s. Nesna Bodø Narvik er ferdig, så nå gjenstår Trondheim Sandnessjøen Nesna.

Den samme oppgraderingen gjør vi med melkeruta litt lenger inn i landet fra Trondheim til Narvik via Steinkjer, Namsos og Mo i Rana. Det blir trolig til sommeren.

Like over påske oppgraderte vi hovedstamveien mellom Trondheim og Narvik fra 10Gbit/s til 100Gbit/s. Strekningen Narvik  Tromsø blir på 100Gbit/s innen kort tid. 

Senere i år vil også utenlandsforbindelsen fra Narvik til Luleå gå fra 10Gbit/s til 100Gbit/s. I tillegg oppgraderes linjen mellom Tromsø og Hammerfest fra 1Gbit/s til 10Gbit/s, og sørger for at siste bein i Finnmarks-ringen også blir på 10 Gbit/s.

Forventet økt aktivitet

Oppgraderingen skjer i henhold til planen for 2017 og 2018 på grunn av forventet aktivitet nordover når superdatamaskinen FRAM skrues på i Tromsø og ta over aktivitet fra andre forskningsinstitusjoner i landet. For eksempel skal all data fra Bergen sendes til Tromsø via forskningsnettet.