Nye rammeavtaler på verktøy for time-/romplanlegging

Verktøy for time-/romplanlegging

Gjennom UNINETTs tjeneste time-/romplanleggingsverktøy kan universiteter og høgskoler planlegge undervisning og eksamensgjennomføring på en effektiv og oversiktlig måte. Via det digitale systemet som tilbys kan ressurser som auditorier, grupperom, forelsere o.l. fordeles på best mulige måte, slik at undervisningskabalen går opp. Et time-/romplanleggingssystem benyttes i hovedsak av timeplanleggere, samt studie- og eksamensansvarlige, men kan også gjøres tilgjengelig for studenter og øvrige ansatte, for f.eks. fleksibel visning av timeplaner i sanntid. Verktøyene leveres av TimeEdit (preferert leverandør), IST og Scientia.

Anskaffelsen og  varighet på avtaler

Anskaffelen av et verktøy for time-/romplanlegging er en felles anskaffelse for universitets- og høgskolesektoren. Tjue virksomheter har deltatt og er nå rettighetshavere på avtalen. Det er inngått rammeavtaler (SSA-R) med de tre leverandørene som kom ut på topp i anskaffelsen; alle med en varighet på to år. I tillegg har man mulighet til å forlenge rammeavtalene to ganger á ett år, slik at maksimal varighet blir fire år. 

Virksomhetene inngår selv avropsavtaler (SSA-D)  direkte med leverandørene. Dette er selvstendige avtaler, som i utgangspunktet har en varighet på tre år, og kan fornyes videre med ett år av gangen. Både SSA-R og SSA-D ligger klare (ta kontakt for tilgang).

Når skal høgskolen/universitetet ta dette i bruk?

Dersom virksomheten skal ta i bruk funksjonalitet som dekkes av en rammeavtale som høgskolen/universitetet er rettighetshaver på, og man samtidig må fornye eksisterende eller inngå nye avtaler for å realisere dette, så skal man benytte en inngått rammeavtale. Gyldige/løpende avtaler, typisk systemer man benytter per i dag, kan benyttes inntil første utløp/fornyelse. Dette er regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.

Merk at for å kunne bestille fra IST og Scientia må man som virksomhet i forkant gjennomføre en minikonkurranse. Veiledning og mal for minikonkurranse ligger klar for bruk (ta kontakt for tilgang). Det er kun preferert leverandør, TimeEdit, man umiddelbart kan gjøre avrop hos.

Priser, kontrakter, m.m.

Tjenesten finansieres via UNINETTs betalingsmodell. Institusjoner betaler for selve systemet direkte til leverandør og nærmere prisinformasjon og betingelser finnes i kontrakten. For mer informasjon og tilgang til kontrakter/priser, ta kontakt med tjenesteansvarlig Bernt Skjemstad.

Kontakt

Ta kontakt med tjenesteansvarlig Bernt Skjemstad (e-post / 95285608) for mer informasjon, tilgang til priser, kontrakter, maler og veiledninger, m.m.