Besøk av Box Customer Success team

I samarbeid med Box tilbyr UNINETT muligheten til å få besøk på campus av Box Customer Success team.

Beste praksis innen digital eksamen

Som del av nasjonalt prosjekt for digital eksamen er totalt seks fagspesifikasjoner produsert og/eller under produksjon. Fagspesifikasjonene gir veiledning om beste praksis

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr Box til alle sine studenter.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er den første UH-institusjonen som tilbyr Box til alle sine studenter.

Invitasjon: ROS-analyse digital eksamen

En nasjonal risiko-og sårbarhetsanalyse av løsninger for digital eksamen skal gjennomføres høsten 2015. To arbeidsgrupper skal etableres, og interesserte bes melde seg.

Digital eksamen: internasjonale bidragsytere på nasjonalt seminar

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen inviterer til årets andre nasjonale erfaringsseminar. Programmet er klart og påmeldingen åpnet.

Trådløssamling i tilknytning til NORDUnet Technical Workshop

I forbindelse med NORDUnet Technical Workshop i september arrangerer UNINETT også trådløssamling.

Reduserte priser for UNINETT Logganalyse

UNININETT Logganalyse har nå fått på plass en ny prismodell, med sterkt reduserte priser for økt bruk.

Ny hverdag for forskningsmiljøene i Ny-Ålesund

9. mai ble det for første gang satt trafikk på fiberkablene mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund, og verdens nordligste høyhastighetsforbindelse var dermed i drift.

UNINETT-konferansen 2015 i gang

UNINETT-konferansen ble offisielt åpnet i dag i Tromsø. Et rekordstort antall på 340 deltakere er samlet til tre dager med samlinger og foredrag.

NORDUnet Technical Workshop 2015 i september

Årets NORDUnet Technical Workshop (NTW) arrangeres 15. – 17. september ved Radisson Park Inn, Kastrup.

På vei mot felles europeiske skytjenester

Skyaktiviteten i det europeiske forskningsnettsamarbeidet GÉANT har kommunisert tett med skytjenesteleverandører om behovene til forskning og høyere utdanning.

Verdens nordligste høyhastighetsnett er nå i drift

UNINETT har den siste uken nådd to store milepæler i prosjektet med å legge sjøfiberkabel til Ny-Ålesund.

Nye nasjonale veiledere innen digital vurdering og eksamen

Det nasjonale prosjektet for digital eksamen har nå laget tre fagspesifikasjoner innen digital eksamen. Disse omhandler beste praksis for IKT-arkitektur, klientutstyr og fysisk infrastruktur.

UNINETT arrangerer fagdag for Feide vertsorganisasjoner

Sammen med Senter for IKT i utdanningen arrangerer UNINETT en fagdag om Feide for vertsorganisasjoner i grunnopplæringen og høgskole- og universitetssektoren.

Seminar om forvaltning av forskningsdata

UNINETT Sigma2 inviterer norske forskere til opplæringsseminar om forvaltning av forskningsdata i Trondheim tirsdag 26. mai 2015.

Enklere logganalyse på tvers av systemer

Alle systemer har logger. I systemer der det skjer mye, blir det enorme mengder loggdata, og dermed blir det et formidabelt arbeid å finne informasjon i loggene.

Nytt nummer av UNINYTT

Siste nummer av UNINYTT er nå tilgjengelig digitalt.

Regjeringens forslag til struktur i universitets- og høgskolesektoren

Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) - "Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren" ble lagt fram i statsråd 27.mars.

UNINETT og det britiske forskningsnettet Jisc samarbeider om workshop

Workshopen om digital vurdering og analyse arrangeres 9. juni, under konferansen EUNIS 2015 i Dundee, Skottland.

Lyntaler på UNINETT-konferansen 2015

Deling står sentralt på UNINETT-konferansen 2015, som har hovedtema «Sharing is caring – er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?» Hold en lyntale!