Trådløssamling i tilknytning til NORDUnet Technical Workshop

I forbindelse med NORDUnet Technical Workshop i september arrangerer UNINETT også trådløssamling.

Reduserte priser for UNINETT Logganalyse

UNININETT Logganalyse har nå fått på plass en ny prismodell, med sterkt reduserte priser for økt bruk.

Ny hverdag for forskningsmiljøene i Ny-Ålesund

9. mai ble det for første gang satt trafikk på fiberkablene mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund, og verdens nordligste høyhastighetsforbindelse var dermed i drift.

UNINETT-konferansen 2015 i gang

UNINETT-konferansen ble offisielt åpnet i dag i Tromsø. Et rekordstort antall på 340 deltakere er samlet til tre dager med samlinger og foredrag.

NORDUnet Technical Workshop 2015 i september

Årets NORDUnet Technical Workshop (NTW) arrangeres 15. – 17. september ved Radisson Park Inn, Kastrup.

På vei mot felles europeiske skytjenester

Skyaktiviteten i det europeiske forskningsnettsamarbeidet GÉANT har kommunisert tett med skytjenesteleverandører om behovene til forskning og høyere utdanning.

Verdens nordligste høyhastighetsnett er nå i drift

UNINETT har den siste uken nådd to store milepæler i prosjektet med å legge sjøfiberkabel til Ny-Ålesund.

Nye nasjonale veiledere innen digital vurdering og eksamen

Det nasjonale prosjektet for digital eksamen har nå laget tre fagspesifikasjoner innen digital eksamen. Disse omhandler beste praksis for IKT-arkitektur, klientutstyr og fysisk infrastruktur.

UNINETT arrangerer fagdag for Feide vertsorganisasjoner

Sammen med Senter for IKT i utdanningen arrangerer UNINETT en fagdag om Feide for vertsorganisasjoner i grunnopplæringen og høgskole- og universitetssektoren.

Seminar om forvaltning av forskningsdata

UNINETT Sigma2 inviterer norske forskere til opplæringsseminar om forvaltning av forskningsdata i Trondheim tirsdag 26. mai 2015.

Enklere logganalyse på tvers av systemer

Alle systemer har logger. I systemer der det skjer mye, blir det enorme mengder loggdata, og dermed blir det et formidabelt arbeid å finne informasjon i loggene.

Nytt nummer av UNINYTT

Siste nummer av UNINYTT er nå tilgjengelig digitalt.

Regjeringens forslag til struktur i universitets- og høgskolesektoren

Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) - "Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren" ble lagt fram i statsråd 27.mars.

UNINETT og det britiske forskningsnettet Jisc samarbeider om workshop

Workshopen om digital vurdering og analyse arrangeres 9. juni, under konferansen EUNIS 2015 i Dundee, Skottland.

Lyntaler på UNINETT-konferansen 2015

Deling står sentralt på UNINETT-konferansen 2015, som har hovedtema «Sharing is caring – er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?» Hold en lyntale!

Vellykket nettsamling

UNINETT arrangerte 11. og 12. mars nettsamling med tittelen: «Forskningsnettet og campusnettene er klare for en omstrukturert sektor», med hovedfokus på campus infrastruktur.

Trådløst gjestenett i produksjon

Den nye tjenesten for trådløst gjestenett er nå satt i produksjon. Dette er en felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren.

Plan for campusnettsatsingen er klar

UNINETT satser tungt på videre styrking av UH-sektorens campusnett og langtidsplanen fram til 2018 er nå klar.

Læringsfestivalen 2015 i Trondheim

4. og 5. mai 2015 arrangerer NTNU en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren om nye metoder for læring og undervisning ved bruk av teknologi.

Nordic e-infrastructure conference 2015

Etter en vellykket første Nordic e-infrastructure conference i Trondheim i 2013, går neste konferanse av stabelen 5.– 8. mai 2015 ved Hansaari (Hansaholmen) i Espoo, Finland.