Enklere logganalyse på tvers av systemer

Alle systemer har logger. I systemer der det skjer mye, blir det enorme mengder loggdata, og dermed blir det et formidabelt arbeid å finne informasjon i loggene.

Nytt nummer av UNINYTT

Siste nummer av UNINYTT er nå tilgjengelig digitalt.

Regjeringens forslag til struktur i universitets- og høgskolesektoren

Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) - "Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren" ble lagt fram i statsråd 27.mars.

UNINETT og det britiske forskningsnettet Jisc samarbeider om workshop

Workshopen om digital vurdering og analyse arrangeres 9. juni, under konferansen EUNIS 2015 i Dundee, Skottland.

Lyntaler på UNINETT-konferansen 2015

Deling står sentralt på UNINETT-konferansen 2015, som har hovedtema «Sharing is caring – er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?» Hold en lyntale!

Vellykket nettsamling

UNINETT arrangerte 11. og 12. mars nettsamling med tittelen: «Forskningsnettet og campusnettene er klare for en omstrukturert sektor», med hovedfokus på campus infrastruktur.

Trådløst gjestenett i produksjon

Den nye tjenesten for trådløst gjestenett er nå satt i produksjon. Dette er en felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren.

Plan for campusnettsatsingen er klar

UNINETT satser tungt på videre styrking av UH-sektorens campusnett og langtidsplanen fram til 2018 er nå klar.

Læringsfestivalen 2015 i Trondheim

4. og 5. mai 2015 arrangerer NTNU en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren om nye metoder for læring og undervisning ved bruk av teknologi.

Nordic e-infrastructure conference 2015

Etter en vellykket første Nordic e-infrastructure conference i Trondheim i 2013, går neste konferanse av stabelen 5.– 8. mai 2015 ved Hansaari (Hansaholmen) i Espoo, Finland.

Påmelding til UNINETT-konferansen åpnet

Gå ikke glipp av UNINETT-konferansen 2015! Vertskap er UiT Norges arktiske universitet. Vi håper på både midnattsol og bred deltakelse 3. og 4. juni.

Digital eksamen krever endring

Et nasjonalt seminar viser at norsk UH-sektor er i gang med en storstilt satsing på digital eksamen. Foredrag og erfaringsutveksling vitner om en blanding av stor optimisme og sunn skepsis.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Vi ser fram til et spennende 2015 i norsk UH-sektor.

Påmelding til TNC 2015 i Porto åpnet

Den europeiske forskningsnettkonferansen TNC arrangeres i Porto, Portugal, 15.- 18. juni 2015. Konferansetema denne gang er "Connected Communities".

Enklere hverdag med Box

Måten vi jobber på er i rask endring. Det gjelder nye arbeidsverktøy som smarttelefoner og nettbrett, og ikke minst at vi har tilgang til Internett nesten uansett hvor vi er i verden.

Seminar om forskningsdata

UNINETT Sigma inviterer til seminar om administrasjon av forskningsdata i regi av NorStore-prosjektet.

Sjøfiberkablene fra Longyearbyen til Ny-Ålesund på plass

UNINETT leder arbeidet med å forsyne forskningsmiljøet i Ny-Ålesund med høyhastighets fiberforbindelse.

SUHS-åpning med gløtt fra framtida

Tid og framtid sto sentralt under åpningen av SUHS-konferansen.

Ny felles løsning for prosjektstyring og –rapportering

UH-sektoren og UNINETT har satt i gang et arbeid med å se på felles støtte for prosjektstyring og prosjektrapportering. Overordnet avklaring av behov skjer i november.

Oppgradering av det nordiske forskningsnettet

For å møte økende kapasitetsbehov fra de nordiske forskningsnettene og forsknings- og undervisningsmiljøene har NORDUnet gjennomført en større oppgradering av stamnettet sitt.