Nordic e-infrastructure conference 2015

Etter en vellykket første Nordic e-infrastructure conference i Trondheim i 2013, går neste konferanse av stabelen 5.– 8. mai 2015 ved Hansaari (Hansaholmen) i Espoo, Finland.

Påmelding til UNINETT-konferansen åpnet

Gå ikke glipp av UNINETT-konferansen 2015! Vertskap er UiT Norges arktiske universitet. Vi håper på både midnattsol og bred deltakelse 3. og 4. juni.

Digital eksamen krever endring

Et nasjonalt seminar viser at norsk UH-sektor er i gang med en storstilt satsing på digital eksamen. Foredrag og erfaringsutveksling vitner om en blanding av stor optimisme og sunn skepsis.

God jul og godt nytt år

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Vi ser fram til et spennende 2015 i norsk UH-sektor.

Påmelding til TNC 2015 i Porto åpnet

Den europeiske forskningsnettkonferansen TNC arrangeres i Porto, Portugal, 15.- 18. juni 2015. Konferansetema denne gang er "Connected Communities".

Enklere hverdag med Box

Måten vi jobber på er i rask endring. Det gjelder nye arbeidsverktøy som smarttelefoner og nettbrett, og ikke minst at vi har tilgang til Internett nesten uansett hvor vi er i verden.

Seminar om forskningsdata

UNINETT Sigma inviterer til seminar om administrasjon av forskningsdata i regi av NorStore-prosjektet.

Sjøfiberkablene fra Longyearbyen til Ny-Ålesund på plass

UNINETT leder arbeidet med å forsyne forskningsmiljøet i Ny-Ålesund med høyhastighets fiberforbindelse.

SUHS-åpning med gløtt fra framtida

Tid og framtid sto sentralt under åpningen av SUHS-konferansen.

Ny felles løsning for prosjektstyring og –rapportering

UH-sektoren og UNINETT har satt i gang et arbeid med å se på felles støtte for prosjektstyring og prosjektrapportering. Overordnet avklaring av behov skjer i november.

Oppgradering av det nordiske forskningsnettet

For å møte økende kapasitetsbehov fra de nordiske forskningsnettene og forsknings- og undervisningsmiljøene har NORDUnet gjennomført en større oppgradering av stamnettet sitt.

TERENA og DANTE slås sammen

Etter ønske fra de europeiske forskningsnettene blir de to europeiske forskningsnettorganisasjonene, TERENA og DANTE slått sammen under en styringsmodell med navnet GÉANT Association.

Trådløst gjestenett ny tjeneste fra UNINETT

UNINETTs felles gjestenettløsning for universitets- og høgskolesektoren i Norge gir enkel trådløs nettilgang for gjestebrukere som ikke har tilgang til eduroam.

Innspill til TERENA-konferansen 2015

TERENA-konferansen 2015 (TNC 2015) inviterer til innspill og presentasjoner.

Digital eksamen – kutt papiret

Studentene vil ikke vente lenger, de vil ha digital eksamen nå. Myndigheter og institusjoner innenfor høyere utdanning i Norden prøver å møte dette kravet.

Prosessbeskrivelser for digital vurdering

I tilknytning til det nasjonale prosjektet for digital eksamen, er det startet et delprosjekt for digital vurdering som ser på prosessbeskrivelser.

Meld deg på SUHS-konferansen 2014!

SUHS-konferansen 2014, med tema «Ta tida tilbake – et godt IKT-system sparer tid i alle ledd», arrangeres 5. og 6.november i Trondheim. Påmeldingen er åpnet.

98,5% har Feide

I dag ble BI tilknyttet Feide. Det vil si at 98,5% av alle studenter innen høyere utdanning Norge i dag har tilgang til Feide.

Digital eksamen: Leverandørene på banen

Statlige universiteter og høgskoler i Norge skal i løpet av få år innføre digital eksamen.

Telenor valgt som leverandør av fasttelefoni og mobiltelefoni

Norske universiteter og høgskoler får nå Telenor som ny primærleverandør av mobiltelefoni, mobilt bredbånd og fasttelefoni.