Feide: 100 millioner innlogginger

I går passerte Feide 100 millioner innlogginger for 2015.

Nasjonalt seminar om digital eksamen

For tredje gang inviterer vi til nasjonalt erfaringsseminar for digital eksamen. Vertskap denne gang er Høgskolen i Bergen, og vi møtes på deres nye campus på Kronstad 25. og 26. januar 2016.

Tjenesteplattform produksjonssettes

UNINETTs tjenesteplattform Connect settes i produksjon 1. mars 2016. Connect er en løsning for sikker tilgangsstyring og datadeling i UH-sektoren.

SUHS2015 i gang

Konferansen om felles IKT-systemer i UH-sektoren, SUHS, åpnet 4. november med trommevirvler og interessante innlegg om endring.

UNINYTT nr. 3

UNINYTT nummer 3 -2015 er nå tilgjengelig på web.

Brukerhistorier fra hele verden

Avanserte forskningsnett er til for andre. Verdien i nettverkene ligger i den forskningen og undervisningen de gjør mulig.

NORDUnet på plass i Géneve

NORDUnet har etablert sin første tilstedeværelse i Sentral-Europa.

NORDUnet på plass i Géneve

NORDUnet har etablert sin første tilstedeværelse i Sentral-Europa.

UNINETT støtter nasjonal sikkerhetsmåned i oktober

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, og arrangeres av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet.

Enighet om felles arkitekturprinsipper i UH-sektoren

Universitetenes IT-lederforum har nå kommet fram til et sett med felles arkitekturprinsipper for UH-sektoren.

Sterk interesse for digital eksamen-seminar

125 personer deltok på årets andre nasjonale erfaringsseminar for digital eksamen som ble arrangert i Oslo 9. og 10. september. Utviklingen går raskt, på tross av en del utfordringer

Høyaktuelt program på SUHS-konferansen

Endring er hovedstikkord for årets SUHS-konferanse, og programmet byr på en lang rekke spennende foredrag, alle nært knyttet til fusjonsbølgen i UH-sektoren

Besøk av Box Customer Success team

I samarbeid med Box tilbyr UNINETT muligheten til å få besøk på campus av Box Customer Success team.

Beste praksis innen digital eksamen

Som del av nasjonalt prosjekt for digital eksamen er totalt seks fagspesifikasjoner produsert og/eller under produksjon. Fagspesifikasjonene gir veiledning om beste praksis

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr Box til alle sine studenter.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er den første UH-institusjonen som tilbyr Box til alle sine studenter.

Invitasjon: ROS-analyse digital eksamen

En nasjonal risiko-og sårbarhetsanalyse av løsninger for digital eksamen skal gjennomføres høsten 2015. To arbeidsgrupper skal etableres, og interesserte bes melde seg.

Digital eksamen: internasjonale bidragsytere på nasjonalt seminar

Nasjonalt prosjekt for digital eksamen inviterer til årets andre nasjonale erfaringsseminar. Programmet er klart og påmeldingen åpnet.

Trådløssamling i tilknytning til NORDUnet Technical Workshop

I forbindelse med NORDUnet Technical Workshop i september 2015 arrangererte UNINETT også trådløssamling.

Reduserte priser for UNINETT Logganalyse

UNININETT Logganalyse har nå fått på plass en ny prismodell, med sterkt reduserte priser for økt bruk.

Ny hverdag for forskningsmiljøene i Ny-Ålesund

9. mai ble det for første gang satt trafikk på fiberkablene mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund, og verdens nordligste høyhastighetsforbindelse var dermed i drift.