Tor Holmen konstituert som administrerende direktør i UNINETT

Nasjonal strategi for forskningsdata

Roar Olsen utnevnt som direktør for det nye tjenesteorganet

BIBSYS, CERES og deler av UNINETT slås sammen 1. januar 2018

Stort behov for flere integrasjoner i det digitale læringsmiljøet

– Ingen andre områder i nordlyssonen har denne formen for infrastruktur

Samarbeid for fellesløsninger

Samlet for å dele erfaringer med bruk av Canvas i undervisningen

Ny versjon av veilederen i ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Anskaffer, konfigurerer og driver ruteren din for deg

Sider