Startskudd for felles IAM-løsning i forskning og utdanning

Ny strategi for Uninett Sigma2

Statsbudsjettet 2019: Styrket satsing på informasjonssikkerhet innenfor forskning og utdanning

Tom Røtting tiltrer som administrerende direktør 1. oktober

E-postspam med Uninett som falsk avsender i omløp

Fagutvalgene for digitalisering i forskning og høyere utdanning: Oppstartsmøte

NORDUnet-konferansen viktig møteplass for nordisk samarbeid

IT-direktøren ved UiA valgt som leder av prioriteringsråd

Beredskapsøvelser på dagsorden

Digitaliseringsstyret for forskning og høyere utdanning etablert

Sider