Datatilsynet og media sammenblander «eFeide» og Feide i Bergen-sak

GDPR-bot fra Datatilsynet til Bergen kommune skyldes ikke Feide

Nasjonalt IKT-sikkerhetsutvalg konkluderer i ny utredning

Design thinking: behov for datalagring i utdanning og forskning

Mange sentrale spørsmål på agendaen i prioriteringsråd for mellomvare

Startskudd for felles IAM-løsning i forskning og utdanning

Ny strategi for Uninett Sigma2

Statsbudsjettet 2019: Styrket satsing på informasjonssikkerhet innenfor forskning og utdanning

Tom Røtting tiltrer som administrerende direktør 1. oktober

E-postspam med Uninett som falsk avsender i omløp

Sider