Sikkerhetsforum 2013 - fortsatt ledige plasser

Felles verktøy for videoopptak i UH-sektoren

Innholdsrik åpningssesjon på Neic 2013

FileSender -- nytt navn på etablert tjeneste

Nordisk forskningssamarbeid på agendaen i Trondheim

Samling om telefoni og sanntidskommunikasjon i UH-sektoren

Oppgradering av målepåler

Populære best practice-dokumenter for IT-drift på campus

NORDUnet annonserer verdens første 100G interkontinentale fiberforbindelse

Registrer deg til NeIC 2013

Sider