Fagutvalgene for digitalisering i forskning og høyere utdanning: Oppstartsmøte

NORDUnet-konferansen viktig møteplass for nordisk samarbeid

IT-direktøren ved UiA valgt som leder av prioriteringsråd

Beredskapsøvelser på dagsorden

Digitaliseringsstyret for forskning og høyere utdanning etablert

Datainnbrudd hos Bergen kommune feilaktig koblet til Feide

Tom A. Røtting ny administrerende direktør i Uninett

TNC18 er i gang

Europeisk innovasjonspris til Ingrid Melve

Kronikk: Den digitale grunnmuren for forskning og undervisning

Sider