SUHS-konferansen godt etablert som felles møteplass

Tora Aasland åpner UNINETT-konferansen 2010

Løft for IKT-støtte til forskning, undervisning og formidling

SUHS-konferansen er et effektfullt og sponsorfritt spleiselag

KD gir 50 millioner til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

UNINETT-konferansen 2010 i Stavanger 7. - 9. desember

NorStore og Notur inkludert i veikart for forskningsinfrastruktur

Ny rammeavtaler for PC på plass.

TERENA-konferansen 2010: om å leve nettverkslivet

Millioninvestering i gigabitkapasitet til Ny-Ålesund

Sider