KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi: Organisering og styring på dagsordenen

Digital eksamen over i ny fase

Nye rammeavtaler på verktøy for time-/romplanlegging

Vi har åpnet Dataporten

Kunnskapsdepartementet åpner SUHS-konferansen 2016

Min sommerjobb i UNINETT (del 2)

Min sommerjobb i UNINETT

Digitalisering av ansettelsesprosess

Ny superdatamaskin til forskere i Norge

Forslag til IKT-strategi for utdanning levert til KD

Sider