Ny samfunnsrolle og ny organisering for UNINETT

Roar Olsen ny administrerende direktør i UNINETT

740 gigabit over Atlanteren

Nye oppgraderinger av forskningsnettet

UNINETT søker ny administrerende direktør

Kåring 8. mars: UNINETT-medarbeider blant Norges 50 fremste IT-kvinner

Påmeldingen til UNINETT fagdager 2017 er åpnet

Høring: UNINETT fagspesifikasjon (UFS) om AV-utstyr

De endelige IKT-strategirapportene er oversendt Kunnskapsdepartementet

UNINETTs samlinger og konferanser i 2017

Sider