Høring: UNINETT fagspesifikasjon (UFS) om AV-utstyr

De endelige IKT-strategirapportene er oversendt Kunnskapsdepartementet

UNINETTs samlinger og konferanser i 2017

KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi har levert sin innstilling

Digitalisering redder Norge

SUHS-konferansen 2016 er i gang

KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi: Organisering og styring på dagsordenen

Digital eksamen over i ny fase

Vi har åpnet Dataporten

Kunnskapsdepartementet åpner SUHS-konferansen 2016

Sider