Første møte for nytt Uninett-styre

Uninetts styre har følgende nye medlemmer:

  • Tore Tungodden, assisterende direktør ved Universitetet i Bergen
  • Elin Borrebæk, digital direktør ved BI
  • Håkon Grimstad, selvstendig næringsdrivende og tidligere administrerende direktør i Norsk Helsenett
  • Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur ved Oslomet (vara styremedlem)
  • Lene Tou Drilsvik, ansatt i Uninett AS (vara styremedlem valgt av ansatte)

Styreleder Frank Arntsen (NTNU), Benedicte Rustad (UiO), Seunn Smith-Tønnesen (UiA) og Morten Knutsen (Uninett) fortsetter.

I forkant av styremøtet møttes styret for første gang til styreseminar torsdag 5. september. Administrerende direktør i Unit, Roar Olsen, innledet seminaret om eiers perspektiv på Uninett fremover.

Styreleder Arntsen og administrerende direktør i Uninett, Tom Røtting, hadde innlegg om ny strategi og implementering av denne. 

Styremøtet 6. september ble innledet med at Uninetts ledergruppe gjorde det nye styret kjent med hovedområdene som det jobbes med.

Andre halvdel var ordinært styremøte der sak om Uninett i et femårsperspektiv ble diskutert.

Uninett fikk også nye vedtekter på generalforsamlingen i juni. Her finner du Uninetts vedtekter.