Offisiell åpning: Uninett partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

1. november 2019 arrangeres offisiell åpning av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Uninett er partner i NCSC, sammen med ca. 30 øvrige aktører, og deltar på åpningsdagen. Samfunnssikkerhetsministeren, forsvarsministeren og digitaliseringsministeren er tilstede. (Foto: Marius Jørgenrud)

Partnere i NCSC er både offentlige og private virksomheter og organisasjoner fra en rekke sektorer. Gjennom samhandling vil partnerne bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor, styrke felles risikobilde og og situasjonsforsåelse, og dermed bidra til å beskytte samfunnet i det digitale rom.

Leder av Uninett CERT, Rune Sydskjør, er tilstede ved åpningen 1. november:
- Som sektorvist responsmiljø for forskning og høyere utdanning har Uninett CERT som mål å forbedre sektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler. Omfanget av trusler har etterhvert blitt så stort at ingen enkeltmiljøer klarer å holde oversikten alene. Partnere i NCSC kan dra gjensidig nytte ut av felles informasjon og kompetanse, som igjen vil hjelpe oss å nå våre mål, sier Sydskjør.

Intervju med Rune Sydskjør, team leader Uninett CERT (digi.no)

Ministrene åpnet Nasjonalt cybersikkerhetssenter


Hvorfor er NCSC etablert?
Nasjonalt cybersikkerhetssenter er etablert for å styrke Norges motstandsdyktighet og beredskap i det digitale rom. Senteret samler ressurser i NSM som har vært spredt i ulike avdelinger, og vil samarbeide tett med aktører i næringsliv, eiere av kritisk infrastruktur, og andre offentlige myndigheter som politiet og etterretningstjenesten. Senteret bringer Norge på linje med toneangivende land som har etablert tilsvarende sentre.
Opprettelsen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en kraftsatsing Norge gjør for å møte utfordringene som handler om IKT-sikkerhet. Senteret vil satse spesielt på:

  • Bedre rådgivning slik at vi styrker evnen til å forebygge dataangrep.
  • Forenklet samarbeid mellom viktige aktører i offentlig og privat sektor, slik at vi lettere oppdager dataangrep

Samlet blir vi dermed bedre rustet til å håndtere angrep når de faktisk oppstår
(Kilde: nsm.no)

Les mer om Nasjonalt cybersikkerhetssenter her