Økonomi og administrasjon

Unit bidrar til enklere og mer effektiv drift av administrative oppgaver på universiteter og høyskoler. Det gjennom å etablere kostnadseffektive administrative IKT-løsninger av høy kvalitet og samordne innkjøp og forvaltning av disse tjenestene for å oppnå stordriftsfordeler.

Vi koordinerer, anskaffer, leverer, drifter og utvikler IKT-systemer til bruk innen økonomi og administrasjon. Alle systemene er tilknyttet forskningsnettet som Unit er ansvarlig for. Forvaltningen av systemene gjøres i samarbeid med et prioriteringsråd og et arbeidsutvalg som består av representanter fra virksomhetene som bruker systemene.

Vi har per i dag et prioriteringsråd for dokumentasjonsforvaltning, et for Human Relations (HR) og et for økonomi. Hvert system har et eget arbeidsutvalg. Mer informasjon om systemene og våre tjenester finnes i høyremenyen.