Om Norid AS

Norid AS driver registeret for norske domenenavn. Alle domenenavn direkte under .no er registrert hos oss. Vi behandler domenesøknader og sørger for at regelverket er i takt med behovene i samfunnet. I tillegg sørger vi for teknisk drift og utvikling av tjenesten. Vi tar også på oss andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med kjerneoppgavene.

For å kunne utvikle og tilpasse reglene for tildeling av domenenavn, har vi løpende kontakt med ulike grupper i samfunnet. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust og styres på en åpen og demokratisk måte.

Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som tilsynsmyndighet. Norid er ikke et forvaltningsorgan og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Vi er en nøytral aktør og driver ikke-kommersielt. Norid er et datterselskap i Uninett-konsernet.

Norid har også ansvaret for toppdomenene .bv (Bouvetøya) og .sj (Svalbard og Jan Mayen). Disse er ikke åpnet for registrering av domenenavn.