Uninett CERT – Sikkerhetsteam for universitets- og høgskolesektoren

Uninett CERT er sikkerhetsteam for IKT i universitets- og høyskolesektoren. CERTs hovedoppgave er å håndtere og koordinere sikkerhetshendelser som berører Uninetts kunder, i hovedsak norske universiteter og høyskoler. Sikkerhetsteamet rådgir kundene i sikkerhetsspørsmål, gjennomfører trafikkovervåkning og varsler om uønskede hendelser.

Uninett CERT mottar alle meldinger om sikkerhetshendelser som berører våre kunder. Ved oppfølging av saker forholder vi oss til kundenes IT-avdelinger.

 

Hva tilbyr Uninett CERT?

Håndtering av sikkerhetshendelser

  • Koordinering

  • Hindre ytterligere ødeleggelse og/eller økonomisk tap

  • Assistanse i forbindelse med opprydding og gjenetablering av tjenester

Overvåking og varsling

  • Identifisering av uønsket trafikk basert på et oppdatert trusselbilde

  • Varsling om infiserte maskiner og annet misbruk

Forebygging

  • Videreformidling av viktige sikkerhetsadvarsler som er spesielt relevante for sektoren

  • Implementering og vedlikehold av sikringstiltak

  • Utvikling av sikkerhetsarkitektur for sektoren

  • Rådgivning

Sikkerhetssamarbeid nasjonalt og internasjonalt

Uninett CERT er aktivt medlem av flere nasjonale og internasjonale nettverk hvor man får tilgang til informasjon, verktøy og metoder som kommer våre kunder til gode. Uninett CERT er et sertifisert sikkerhetsteam, som innebærer at vi leverer våre tjenester i henhold til beste praksis på området.

Alle kunder skal ha en dedikert sikkerhetsansvarlig og ha rutiner for å følge opp meldinger om sikkerhetshendelser. Det skal opprettes en e-postadresse med formen  'abuse@domene' hvor Uninett kan sende sikkerhetssaker.

 

Kontaktinformasjon: