Om Uninett Sigma2 AS

Uninett Sigma2 AS administrerer den nasjonale infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og tilbyr tjenester innen tungregning og datalagring. Arbeidet med e-infrastruktur er finansiert av Norges forskningsråd og samarbeidspartnere.  Virksomheten drives ikke-kommersielt. Sigma2 er et datterselskap av Uninett og har hovedkontor i Trondheim.

Uninett Sigma2 tilbyr tjenestene tungregning og datalagring til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ved norske universiteter og høgskoler, samt andre organisasjoner og prosjekter med offentlig finansiering.

Oppdraget er gitt av Norges Forskningsråd, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT - Norges arktiske universitet og NTNU. I tillegg koordinerer Sigma2 den norske innsatsen i nordisk og europeisk e-infrastruktur, som Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC), Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) og European Collaborative Data Infrastructure (EUDAT). 

Uninett Sigma2 sitt styre:

  • Tom Are Røtting, Uninett AS
  • Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet (styremedlem)
  • Terese Løvås, NTNU (styremedlem)
  • Morten Dæhlen, UiO (styremedlem)
  • Nathalie Reuter, UiB (styremedlem)
  • Øyvind Hennestad, Sinef
  • Juni Palmgren, Karolinska Institutet, Stockholm