Organisering av IAM-prosjektet

Prosjekteier: THIldegunn Vada, Uninett

Prosjektleder: Uninett

Styringsgruppe:

  • Tor Holmen, Unit (leder styringsgruppen)
  • Elisabeth Ernø Borhaug, USN
  • Tore Burheim, UiB
  • Odd Arne Paulsen, UiT
  • Tom Are Røtting, Uninett