Organisering av IAM-prosjektet

Prosjektleder: Kjell Sivertsen, Uninett AS

Prosjekteier: Hildegunn Vada, Uninett AS

Styringsgruppe:

  • Tom Are Røtting, Uninett AS (leder)
  • Sigurd Eriksson, UNIT
  • Elisabeth Ernø Borhaug, USN
  • Lars Oftedal, UiO
  • Tore Burheim, UiB
  • Odd Arne Paulsen, UiT