Over 1 million innlogginger med Feide på én dag

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker autentisering i utdanningssektoren. Ved hjelp av kun ett brukernavn og passord får studenter og ansatte tilgang til en rekke digitale tjenester tilknyttet undervisning og forskning.

Stadig flere tjenester tar i bruk Feide, og dermed ble det mandag 15. januar passert over 1 million Feide-innlogginger.

Les mer:

Feide og Dataporten slås sammen

Behovskartlegging rundt Feide og lokale innloggingsløsninger