Påmeldingen til UNINETT fagdager 2017 er åpnet

UNINETT fagdager arrangeres 2.-5. mai i Trondheim. Arrangementet består av fire dager med kurs, workshops og samlinger innenfor en lang rekke fag- og tjenesteområder. Et "Incident Response Team" heldagskurs er også del av programmet.

Gå til konferansesiden for UNINETT fagdager 2017

To årlige møteplasser

UNINETTs nye konferansemodell som prøves ut i 2017 består av to hovedkomponenter:

  • UNINETT fagdager på våren. Her blir det samlinger og workshops innen en lang rekke fag- og tjenesteområder. Her har vi ingen plenumssesjoner, men arrangerer felles middag o.l. for samtlige deltakere
  • UNINETT-konferansen på høsten. Her samler vi alle målgrupper til en større konferanse, inklusive plenumssesjoner. I praksis er dette en sammenslåing av SUHS-konferansen og UNINETT-konferansen, men i en fornyet form og med bredere program.