Parallellsesjon: Sikkerhetssatsingen fra A til Å

Sesjonsleder: Rune Sydskjør, Uninett AS

Vi er nå godt i gang med en fireårig satsing på cybersikkerhet i forskning og høyere utdanning. I denne sesjonen går vi nærmere inn på satsingens tre hovedprosjekter:

  • Om styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern i UH-sektoren, ved Rolf Sture Normann, UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
  • Om analysesenter og reponsmiljø, ved Maria Luces, Uninett AS
  • Forventninger til prosjektet Rådgivning og kompetanse, ved Agnethe Sidselrud, UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
Tid: 
Mandag, november 11, 2019 - 13:00
Varighet: 
45