Rammeavtale for PC

UNINETTs rammeavtale for PC omfatter både bærbare og stasjonære maskiner.
Nyheter, meldinger og annet: 

31.05.2018:

Statens Innkjøpssenter arbeider med en rammeavtale for PC/klient. Informasjon om dette ble sendt til virksomheter i UH-sektoren 29. mai.

Vi går igjennom disse dokumentene og ser på hvordan disse passer med sektorens behov. Vi vil diskutere/presentere dette på UH innkjøpsforum i Stavanger 5.-7. juni.

Dersom UH-sektoren vurderer at den statlige fellesavtalen oppfyller sektorens behov, vil vi uansett inngå en ny rammeavtale på dette området for å ivareta de virksomheter som ikke kan benytte avtalen fra SI.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 12. mai 2014 til 31. desember 2018

Avtalenens varighet er maksimalt til 31. desember 2018

Leverandør / kontaktinformasjon:
Atea
Produsent: Lenovo
Svein Lasse Moe, kontraktsansvarlig
92 66 52 00
Dell
Produsent: Dell
Espen Schanke
Itello
Produsent: HP
Jacob-Emil Larsen
96 01 89 99
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom Virksomheten og valgte leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no