Personlig lagring og deling av filer – Box

Box er Unit-direktoratets tjeneste for personlig lagring og deling av filer. Filene lagres i nettskyen og er tilgjengelig via nettleser, mobile apper og desktop synkroniseringsklienter. Direktoratet har inngått kontrakt og databehandleravtale med Box.com basert på norsk lov.  En felles risiko- og sårbarhetsanalyse har blitt gjennomført. 
Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan, gjennom abonnement, brukes av alle institusjoner som benytter Uninett som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Box er i utgangspunktet tilgjengelig for alle studenter, forelesere, forskere, ansatte ved institusjoner som er tilknyttet tjenesten. Tilgang kan begrenses til spesifikke brukergrupper (basert på brukerens eduPersonAffiliation attributt i Feide); institusjonen velger selv om Box skal være tilgjengelig for ansatte, studenter eller begge gruppene.

Forutsetninger: 
 • Institusjonen må være tilknyttet forskningsnettet. Det vil si at den må benytte Uninett som internettleverandør.
 • Institusjonen må være vertsorganisasjon i Feide; for å få Box-konto må man logge seg på med Feide. Sjekk Feides utrullingsstatus for å se om din institusjon er med.
 • Institusjonen er ansvarlig for organisering og forvaltning av tjenesten til sine sluttbrukere. Institusjonen oppnevner da en kontraktsansvarlig, en teknisk ansvarlig og et førstelinje kontaktpunkt.
 • Institusjonen er ansvarlig for organisering av førstelinje brukerstøtte og opplæring. Box.com leverer selvhjelpsportal til brukerne og andrelinje brukerstøtte direkte til institusjonen. I tillegg bistår direktoratet med brukerstøtte og koordinering mot Box.com.
Beskrivelse av tjenesten: 

Box gir enkel deling av filer på tvers av institusjonsgrensene samt synkronisering av filer mellom diverse enheter (desktop, mobil, nettleser). Box tilbyr forhåndsvisning i nettleseren av de fleste filtyper.

Hver institusjon har sin egen Box-instans. Denne er/har:

 • adskilt fra andre Box-instanser
 • styrt av institusjonen. Direktoratet har ingen adgang
 • tilgjengelig via egen URL:  http://<institusjon>.box.com, f.eks. http://hioa.box.com/
 • egen administrator med eget Administrator Console med full kontroll over brukere, rapporter og tilpasninger i brukergrensesnittet
 • pålogging med Feide
 • brukerkontoer autoprovisjonert ved første Feide-pålogging

Box støtter utrulling og drift med blant annet en "Customer Success Manager" som hjelper institusjonen med det som må til for å kunne ta Box i bruk og med å videreutvikle bruken. Fysisk besøk av Box er mulig.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Det er foretatt en felles risiko- og sårbarhetsvurdering, utført av direktoratet

Brukerstøtte

 • Institusjonen er selv ansvarlig for førstelinje brukerstøtte.
 • Unit-direktoratet leverer andrelinje brukerstøtte til institusjonens Box-ansvarlige.
 • Box støtter med diverse supportmateriell og supportdesk til institusjonens førstelinje brukerstøtte.

Mer informasjon om Box

Box: www.box.com

Box blogg: blog.box.com

Box Customer Success Corner: success.box.com

Box support: support.box.com

Kostnad: 

Unit-direktoratet viderefakturerer innkjøpspris, pluss et påslag for å finansiere sentrale kostnader (påloggingstjeneste, tjenesteforvaltning).

Innkjøpspris varierer med valutakurs, samt til enhver tid gjeldende avtale med Box. Påslag for sentrale kostnader kan variere, blant annet med antallet solgte lisenser totalt i UH-sektoren. Satsene fastsettes i forkant av det kommende året, og meddeles virksomheten før årsskiftet. 

Fakturering

Virksomheter faktureres etter forbruk av Box brukerlisenser per måned, målt på siste dag i måneden. Virksomheten har selv ansvar for å fjerne inaktive og ubrukte kontoer (gjøres gjennom virksomhetens administrasjonsbruker). Forbruk beregnes månedlig og fakturering skjer årlig i november/desember. Institusjonen kan følge sitt lisensforbruk til enhver tid via sin Box Administrative Console. Minimumskjøp er angitt i kontrakten.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med oss for bestilling av Box hos Unit-direktoratet

Organisering av tjenesten: 
 • Box ble anskaffet på etterspørsel fra UH-sektoren 
 • Kontrakt mellom direktoratet og Box er et avrop på nordisk rammeavtale som ble inngått mellom NORDUnet og Box i juli 2013.
 • Selve rammeavtalen er basert på dansk lov.
 • Kontrakt mellom direktoratet og Box gjelder norsk lov.
 • Databehandleravtale mellom direktoratet og Box er basert på norsk lov.
 • Tjenesten bruker en påloggingsproxy hvor autorisasjon finner sted, driftet av NORDUnet.
 • Tjenesten leveres og driftes av Box, dataene lagres i USA.
 • Brukerstøtte leveres primært av institusjonens førstelinje. ("Box 24/7"-brukerstøtte benytter seg blant annet av et filippinsk callcenter. Vær derfor oppmerksom på personvernmessige konsekvenser ved eventuell kontakt med dette callcenter).
Kontaktinformasjon: