Plagiatkontroll

Med UNINETT sin tjeneste for plagiatkontrollsystem kan universiteter og høgskoler få et verktøy til å kontrolle for juks ved studentbesvarelser; dette benyttes også gjerne prevantivt. Systemet, som leveres av Urkund, sjekker elektroniske dokumenter/besvarelser for plagiat ved at de sammenlignes med eksisterende tekster som er tilgjengelige på Internett, og mot tidlligere besvarelser ved institusjonen. Besvarelser kan også sammenlignes med besvarelser hos andre som benytter plagiatkontrollsystemet.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten passer for alle virksomheter som har behov for å kontrollere elektroniske besvarelser/dokumenter for plagiat.
Forutsetninger: 

Per i dag er følgende virksomheter rettighetshavere på kontrakten:

 • Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH)
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Innlandet 
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet  
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen 
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Idrettshøgskole
 • Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Politihøgskolen
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT Norges arktiske universitet
Beskrivelse av tjenesten: 

En anskaffelsesprosess i regi av UNINETT endte i november 2016 opp med med URKUND som system for plagiatkontroll. 

Ved å benytte plagiatkontrollsystem anskaffet i fellesskap i UH-sektoren, står kunden sterkere overfor leverandøren enn ved å innføre et eget separat system per virksomhet. Man oppnår gjerne også en rimeligere pris gjennom å tilby leverandøren et større volum. 

Ved hjelp av dette systemet kan dokumenter sjekkes for plagiat ved at de sammenlignes med tekster i ulike kilder på Internett og mot tidlligere besvarelser ved egen institusjon. Det kan også gjøres avtaler slik at det kan sammenlignes mot besvarelser hos andre som benytter systemet, f.eks. andre høgskoler og univeristeter i Norge. Innsending av besvarelsene og bruk av plagiatkontrollsystemet kan enten skje direkte eller integrert i en læringsplattform

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

UNINETT sin minimale koordinering dekkes inn som tjenesteavgift for tjenesten. Se ellers nærmere informasjon om UNINETT sin prismodell her

Deltakende institusjoner betaler selv direkte for plagiatkontrollsystemet til leverandøren. 

Bestillingsinformasjon: 

For å få tilgang til rammeavtale og driftsavtale kontakter dere tjenesteansvarlig for plagiatkontroll (se nederst) som vil gi dere tilgang til dokumentene. Avtaledokumentene ligger ikke åpent tilgjengelig.
 
Når dere gjør avrop på avtalen med Urkund er dere selv ansvarlige for å si opp avtalene med eksisterende leverandør. Merk at dersom høgskolen/universitetet skal ta i bruk funksjonalitet som dekkes av en rammeavtale som institusjonen er rettighetshaver på, og institusjonen må fornye eksisterende eller inngå nye avtaler for å realisere dette, så skal man benytte inngåtte rammeavtale. Gyldige/løpende avtaler, typisk systemer man benytter per i dag, kan benyttes inntil første utløp/fornyelse. Dette er regulert gjennom regelverket for offentlige anskaffelser.
 

Organisering av tjenesten: 

UNINETT har inngått en rammeavtale med Urkund. Deltakende institusjoner - rettighetshavere - gjør avrop på denne rammeavtalen.

Kontaktinformasjon: