Tittel Dato
Kravspesifikasjon for digital eksamen 11.04.2016
Risikovurdering ved digital eksamen 02.02.2016
Firedobling av digital eksamen 15.12.2015
Tredje nasjonale erfaringsseminar 25.11.2015
Beste praksis for integrasjon 26.10.2015
Felles risiko- og sårbarhetsanalyse, arbeidsgrupper 29.09.2015
Teknologi som ny premissgiver for eksamen 30.08.2015
NTNUs rektoratblogg: Digital eksamen er starten på svært omfattende endringsprosess 26.08.2015
Tilbakemelding om beste praksis 24.08.2015
Krav om egen PC for studenter. UNINETT støtter forslaget 21.08.2015
Delta i arbeidsgruppe for ROS-analyse i høst! 17.08.2015
Program klart og påmelding åpnet til nasjonalt erfaringsseminar 17.08.2015
NTNU rapport: digital eksamen og gevinstrealisering 10.07.2015
Krav til bruk av skytjenester 24.06.2015
Prøveeksamen for digital eksamen 02.06.2015
Beste praksis: IKT-arkitektur for digital vurdering: UFS148 05.05.2015
Beste prakis: Klienter for digital eksamen: UFS146 04.05.2015
Krav til egen PC for studenter 21.04.2015
Prosjektledere samlet til erfaringsutveksling 26.03.2015
Med blikk på digital eksamen ved Universitetet i Oslo 09.03.2015
Lærdom fra digital eksamen til europeisk prosjekt 03.03.2015
Arbeidsprosesser digital vurdering - ny rapport tilgjengelig 03.03.2015
Omlegging av nettsiden 17.02.2015
Status for digital eksamen medio februar 05.02.2015
For sein digitalisering? 21.01.2015
Med blikk på: Digital eksamen ved Universitetet i Nordland 09.12.2014
Med blikk på: digital eksamen Høgskolen i Narvik 05.12.2014
Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Bergen 03.12.2014
Med blikk på: Digital eksamen ved Universitetet i Agder 01.12.2014
Med blikk på: Digital eksamen ved Dronning Mauds Minnes Høgskole 26.11.2014
Krav til rom for digital eksamen 06.11.2014
Kreve at studenter har egen bærbar PC? 17.10.2014
Med blikk på: Digital eksamen ved Høgskolen i Østfold 13.10.2014
Med blikk på: Universitet i Stavanger er klar for digital eksamen 05.10.2014
UFS145: Fysisk infrastruktur for digital eksamen 03.10.2014
UNINETTs beste praksis fagspesifikasjoner: digital eksamen 03.10.2014
Med blikk på: digital eksamen ved HiST 30.09.2014
Digital eksamen – kutt papiret 25.09.2014
Vurdering om utviklingskontrakt 17.09.2014
I gang med prosessbeskrivelser for digital vurdering 10.09.2014
Leverandørene på banen 26.08.2014
Notat om dialogkonferanse om digital eksamen 10.06.2014
Nytt nasjonalt prosjekt er nå etablert 15.04.2014
Nye nettsider for digital eksamen under etablering 31.03.2014
Digital eksamen - stort prosjekt i UH-sektoren i startgropa 04.02.2014
Invitasjon til nasjonalt prosjekt om digital eksamen 03.02.2014