Velkommen til Uninett Blogg!

Velkommen til Uninett Blogg!

Skrevet av Silje Marnburg Ellefsen, 26. Jan 2018

Hver dag jobber vi i Uninett med å utvikle og drive det norske forskningsnettet, slik at studenter, forskere og forelesere fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør har tilgang til et nett i verdensklasse. 

Les mer

Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

Bygger radar for å bedre forstå effektene av solstormer

Skrevet av Silje Marnburg Ellefsen, 12. Mar 2018

Solstormer kan påvirke – og i verste fall slå ut – viktig infrastruktur på jorda.  For at samfunnet skal være bedre forberedt på effektene av romvær, bygges nå radaren EISCAT 3D for å forbedre målingene av jordas ytre atmosfære. 

Les mer