Kan Campus Network as a Service avlaste og styrke de lokale IT-miljøene?

Kan Campus Network as a Service avlaste og styrke de lokale IT-miljøene?

Skrevet av Mari Prestvik, 17. Jan 2019

Universitetene og høyskolene i Norge har internettforbindelse levert til døra. Dette er forskningsnettet, utviklet og driftet av Uninett. Nettverket internt på institusjonene, fordelt på ett eller flere campus, driftes lokalt og er ikke en del av forskningsnettet som sådan. Drift av lokalnett er til dels svært tidkrevende, og mange føler dette er tid som heller burde vært brukt til andre IT-oppgaver for å støtte forskerne og studentene. Kan en nasjonal tjeneste – Campus Network as a Service (CNaaS) - avlaste lokale nettverksfolk, styrke lokal spesialistkompetanse, heve sikkerheten og skape mer rasjonell drift? Et tjuetalls nettverksspesialister fra åtte universiteter og høyskoler var 16. januar samlet hos Uninett for å drøfte dette spørsmålet.

Les mer