PRACE

Formålet med PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er å bygge et pan-europeisk nettverk i verdensklasse for tungregning (HPC - High Performance Computing), som skal betjene alle vitenskapelige disipliner. Dette er et ambisiøst prosjekt som involverer regjeringer, bevilgende myndigheter, tungregningssentre og brukermiljøene innen forskning og industri.

Kontinuerlig fornyelse

De høye kravene til kapasitet og tjenester som stilles til en slik infrastruktur innebærer en kontinuerlig fornyelse. Superdatamaskinene som skal brukes har typisk en levetid på 3 år. Arkitektur, systemer og applikasjoner utvikles stadig, og til enhver tid vil det være 3–5 ulike systemer som må være i drift fordi de er best skikket på hver sine felt. Den eneste løsningen på denne utfordringen er en distribuert infrastruktur – siden ingen enkelt institusjon har kapasitet til å være vertskap for en installasjon som dekker alle behov. PRACE legger grunnlaget for en paneuropeisk infrastruktur med dette formålet, inkludert applikasjonsstøtte og nettverks- og gridtilgang.

Uninett Sigma er partner i PRACE, på vegne av det norske tungregningsmiljøet.