Presse og media

Henvendelser fra media rettes til Uninetts pressekontakt:

 

Merethe Hammer, senior kommunikasjonsrådgiverUninett AS

merethe.hammer@uninett.no

 tlf. +47 92 40 97 81  

Følg oss i sosiale medier

Facebook, LinkedIn, Twitter