Prismodell for Feide innlogging

UNINETTs tjeneste for innlogging med Feide er delt opp i ulike prismodeller.