Løst: Problemer med zoom-tjenesten for enkelte institusjoner

Case number:
221761
Start: 26.09.20 kl. 10.00
End: 29.09.20 kl. 10.00

Oppdatering mandag 28.09 kl 11:13

AWS i Stockholm er oppe igjen. Vår driftsleverandør venter på svar fra zoom om årsaken til utfallet.

Oppdatering mandag 28.09 09:30

AWS i Stockholm har problemer, og kunder må kjøre med brukene "on-prem" mens dette pågår for at zoom skal virke. Vår driftsleverandør jobber med saken.

Oppdatering søndag:  Vår driftsleverandør for zoom-tjenesten sier at Zoom AWS cluster er oppe igjen.  Men at noen brukere fortsatt kan få feilmeldinger ved pålogging.

Opprinnelig melding: Det har i dag tidlig (lørdag) oppstått problemer med Zoom for de institusjoner som kjører med sine brukere som "licensed" på AWS i Stockholm.

Vår driftsleverandør for zoom-tjenesten sier at workaround er :

"Users with an urgent need to host meetings can migrate to on-prem by having an administrator change setting from from licensed to on-prem."

Uninett har sendt informasjon til våre registrerte administratorer for zoom-tjenesten hos våre kunder om feilen og workaround.