Program 14. april 2016

Sted:
Inndalsveien 28 i Auditorium 1 (B117) (alternativt Auditorium 2 (B115)

  • 0900 - 0930: Kaffe
  • 0930 - 1100: Omvisning ved HiB
  • 1100 - 1145: Infoskjermer - Diskusjon og presentasjon fra NTNU v/ Magnus Lian
     
  • 1145 - 1230: Lunsj
     
  • 1230 - 1400: Neste generasjons AV-avtale/UNINETT fagspesifikasjoner