Program 15. januar

08:30 - 09:00
Alle

Felles registrering alle spor

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 08:30
09:00 - 10:30

Lagringsbehov i høyere utdanning og forskning – funn og tiltak

Sesjon 1:

 • Hvilke lagringsbehov har vi i høyere utdanning og forskning? Funn fra prosjektarbeidet blir presentert.
 • Hvilke tiltak bør iverksettes? Mulige tiltak blir presentert.
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 09:00
09:00 - 10:30

Sanntidssamling: Ny telefoniavtale

Det er fremforhandlet en ny avtale om leveranse av fast- og mobiltelefoni. Sesjonen vil orientere om avtalens innhold med de økonomiske og praktiske konsekvenser den har for oss. Avtalen inneholder også noen tekniske elementer som ikke går direkte på «summetone». Det vil bli orientert om en fremdriftsplan for overgangen. Det er anledning for spørsmål og diskusjon der det skulle være ønskelig.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 09:00
09:00 - 10:30

Samling i regi UiO: Integrasjonsarkitektur (UH:IntArk) – del 1

Denne samlingen kjøres i regi av UiO, som leder prosjektet UH:IntARk.

UH-IntArks formål er å legge grunnlaget for fremtidens systemlandskap. Det vi si hvordan informasjon flyter mellom IT-tjenester. Slik imøtekommes Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, spesielt punktene "3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur" og "5.4.2 IKT-løsninger som bygger på deling av data". UH-IntArk skal levere planverk for hvordan integrasjon skal håndteres og hvordan man henter ut gevinster. Prosjektet arbeider også med å utvikle felles tekniske løsninger som komplementerer og samspiller med Feide.

Prosjektet skal ikke levere ferdig tekniske produkter, og heller ikke integrasjoner eller API.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 09:00
10:30 - 11:00
Alle

Pause m/frukt

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 10:30
11:00 - 12:30

Lagring del 2: Hvilke tiltak bør iverksettes for å sikre at høyere utdanning og forskning har gode lagringsløsninger tilpasset sine behov?

Sesjon 2:

 • Diskusjon rundt mulige tiltak. Kan vi bli enige om noen anbefalte tiltak? Gruppearbeid og presentasjonfra gruppene.
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 11:00
11:00 - 12:30

Sanntidssamling: Verktøy for sanntidskommunikasjon

Sanntidskommunikasjon dreier seg om langt mer enn telefoni. Det er også f.eks. video og chat.  Det er systemer både for ansatte og studenter. Det er verktøy for møteaktivitet og for undervisning. Noen systemer henger sammen, og andre gjør det ikke. Dette er et område med et enormt potensiale for undervisningsinstitusjoner.

I første del av sesjonen orienterer vi om hva som rører seg både nasjonalt og i norden forøvrig. Vi tar en nærmere titt på og demonstrerer noen produkter. Vi åpner for debatt og ønsker at institusjonene som deltar, på forhånd har reflektert noe over både visjoner og hvilke behov de identifiserer innenfor sanntidskommunikasjon og undervisning.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 11:00
11:00 - 12:30

Samling i regi UiO: Integrasjonsarkitektur (UH: IntArk) – del 2

 – forts. fra del 1 før pause.

Denne samlingen kjøres i regi av UiO, som leder prosjektet UH:IntARk.

UH-IntArks formål er å legge grunnlaget for fremtidens systemlandskap. Det vi si hvordan informasjon flyter mellom IT-tjenester. Slik imøtekommes Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, spesielt punktene "3.2.5 Målbilde for data og infrastruktur" og "5.4.2 IKT-løsninger som bygger på deling av data". UH-IntArk skal levere planverk for hvordan integrasjon skal håndteres og hvordan man henter ut gevinster. Prosjektet arbeider også med å utvikle felles tekniske løsninger som komplementerer og samspiller med Feide.

Prosjektet skal ikke levere ferdig tekniske produkter, og heller ikke integrasjoner eller API.

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 11:00
12:30 - 13:30
Alle

Lunsj for alle deltakere

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 12:30
13:30 - 15:00

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) – sesjon 1

Sesjon 1:

 • Presentasjon av foreløpig konkurransegrunnlag og gjennomføringsplan.
 • Vi deler oss i grupper og diskuterer det som er presentert.
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 13:30
13:30 - 15:00

Trådløssamling – del 1

Agenda:

 • Oppdatering på eduroam, gjestenett, ny CAT og eduVPN
 • Erfaringer med Flexible Radio Assignment
 • Wi-Fi as a Service?
 • Informasjon fra Wi-Fi Trek 2018
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 13:30
15:00 - 15:30
Alle

Pause m/litt søtt

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 15:00
15:30 - 17:00

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) – sesjon 2

Sesjon 2:

 • Forts. gruppearbeidet.
 • Hver gruppe presenterer innspill som prosjektet tar med seg videre.
Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 15:30
15:30 - 17:00

Trådløssamling - del 2

Tentativt program:

HPE / Netnordic

 • Aruba tilnærming til IoT. hvordan kan man automatiserer onboarding samtidig som man ivaretar sikkerheten? Live demo?
 • Produktnytt fra Aruba:  802.11.ax, etc

Cisco / Telenor Inpli

 • Catalyst 9800 series Wirleless controllers (IOS-XE)
 • DNA Centre Assurance

 

Tid: 
Tirsdag, januar 15, 2019 - 15:30